Ik wil iets bijdragen

Stichting de Knoevel doet er alles aan om gezinnen met een langdurig ziek kind de ontspanning, wensvervulling en mooie herinneringen te bieden die zij zo hard nodig hebben. Voor de financiering van Knoeveldagen zijn we geheel afhankelijk van sponsoring, donaties, giften, acties en eigen initiatieven. We kunnen uw hulp dan ook heel goed gebruiken!

Deze hulp kan bestaan uit het doneren van geld en/of materiële ondersteuning van de activiteiten van de stichting. Voor mogelijke materiële ondersteuning zullen de vrijwilligers van de stichting bij U aankloppen voor hulp bij het organiseren van de activiteiten voor de gezinnen.

Particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen en clubs kunnen de Knoevel steunen door zelf een actie op te zetten. Bij de organisatie van dergelijke activiteiten, biedt de stichting natuurlijk graag hulp aan.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL60 INGB 0663 4739 93 bij de ING, ten name van Stichting de Knoevel. Elke donatie, groot of klein, wordt in dank aanvaard. Samen vormen wij de Knoevel!