Disclaimer

Dit is de Disclaimer van Stichting de Knoevel. Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2018

Inleiding

Stichting de Knoevel geeft u hierbij toegang tot haar website www.stichtingdeknoevel.nlStichting de knoevel publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Informatie

De gegevens op de website van Stichting de knoevel zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting de knoevel. Stichting de knoevel spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de website op bepaalde punten onvolledig en/of onjuist is.

Hyperlinks

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Stichting de knoevel geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Stichting de knoevel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website liggen bij Stichting de knoevel. Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting de knoevel.

Wijzigingen

Stichting de knoevel behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van haar website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen. Stichting de knoevel behoudt zich daarnaast het recht voor om deze Disclaimer aan te passen.