ANBI status

anbi_logo_zw

Stiching de Knoevel beschikt over de ANBI status
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen er fiscale voordelen bestaan bij het doen van schenkingen aan en sponsoring van Stichting de Knoevel.
In het kader van de gewijzigde richttlijnen van de fiscus bestaat er vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht voor ANBI-instellingen. Onderstaand treft u de desbetreffende informatie van Stichting de Knoevel aan:

Kontaktgegevens:
Stichting de Knoevel
Medoclaan 212
6213 EG  Maastricht
K.v.K. nr. 14090541
Contactpersoon: Harrie Alken
Tel. 06-46844121
Mailadres: info@stichtingdeknoevel.nl

Bestuurssamenstelling:
Gerd Leers, voorzitter
Jos Jammers vice-voorzitter
Ilse Dassen, penningmeester
Ron Scholberg, secretaris

Beleidsplan:
– Om gedurende het jaar: 15 a 20 knoeveldagen te realiseren voor gezinnen met een langdurig ziek kind;
– De organisatie van 1 grote knoeveldag voor een aantal gezinnen; en het aanbieden van andere incidentele activiteiten voor gezinnen met langdurig zieke kinderen.
– Om deze activiteiten te kunnen bekostigen worden financiele acties gehouden en sponsoren geworven.
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Beloningsbeleid:
Er is bij de stichting geen sprake van beloning van bestuursleden en vrijwilligers.

Doelstelling:
De Knoevel stelt zich ten doel om verwendagen te verzorgen voor een gezin dat te maken heeft dan wel heeft gehad met een langdurig ziek kind. Het motto is effe de zorgen in de ijskast zetten en een dag zorgeloos genieten en verwend worden. Stichting de Knoevel beperkt zich tot langdurig zieke kinderen en hun gezinnen uit Zuid-Limburg.

Jaarverslag:
Stichting de Knoevel maakt geen apart jaarverslag.

In de loop van het jaar wordt ten aanzien van de activiteiten van de Stichting verslag gedaan in het Knoevelnieuws. U kunt het Knoevelnieuws lezen onder het kopje ‘nieuws’ van deze website.

Fiscaal nummer: 816893627

Financieel verslag 2020

Inkomsten, donaties en financiele acties  €28.416
Specificatie van de uitgaven:
Kosten knoeveldagen  €13.710

Huisvestingskosten  €862
Verkoopkosten €732
Algemene kosten €5.025

Bedrijfsresultaat is negatief €7.634

Het resultaat is voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de stichting negatief.
Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat onze eigen grotere financiële acties (knoevelparty en verkoop van wenskerstballen) vanwege de pandemie geen doorgang konden vinden.
Ook hebben we in 2020 een eigen vervoermiddel aangeschaft.

Balans per 31 december 2020.

Vaste activa (personenbusje) €56.484
Banktegoeden                              €33.959
                                                         ———————
Stichtingsvermogen                     €90.443

Vorenstaande cijfers zijn ontleend aan het jaarrapport, zoals dat is opgesteld door NBC/lemaire & Partners B.V.