Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

Jan Hoen is een van de medeoprichters van de stichting. Van meet af aan is hij ook voorzitter van het bestuur geweest. Jan heeft besloten om in het kader van verjonging en vernieuwing afstand te doen van zijn bestuurslidmaatschap, Vanwege zijn grote verdiensten voor de Knoevel heeft het bestuur hem inmiddels benoemd tot ere-voorzitter. Jan ook vanaf deze plaats nogmaals van harte bedankt voor alles wat je voor de Knoevel hebt betekend.

Ook Paul Schuffelers heeft afscheid genomen van het bestuur van de knoevel. Graag willen we Paul nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de knoevel. Ook hij heeft zitting genomen in het ere-bestuur.

Op 27 mei is een nieuw bestuur geïnstalleerd. De samenstelling is thans als volgt:
Voorzitter: Gerd Leers
Vice voorzitter: Jos Jammers
Secretaris: Ron Scholberg
Penningmeester: Ilse Dassen

We wensen het bestuur veel succes met hun werkzaamheden voor de Knoevel!

Tags: